Gülüş Tasarımı

1

Gülüş tasarımı ; kişinin yüz formu ,hatları , diş eti oluşumları , yaşı , cinsiyeti , deri rengi , dudak yapıları üzere kriterleri , bireyin isteği ve diş tabibinin estetik yaklaşımları ile ülkü gülüşün ortaya çıkartılmasıdır.

Dişlerimizde ortaya çıkan renklenmeler , çürükler , biçim bozuklukları, aşınmalar, diş eksiklikleri rahatça gülebilmemizi, konuşmamızı, ileri sorunlarda kendimizi söz etmemizi engelleyebilmektedir. Vakit zaman gülerken elimizle ağzımızı kapatma eğilimi ortaya çıkabilir.

CİNSİYET

Diş yapıları bayan ve erkek bireylerde farklılıklar gösterir.yapısal olarak erkeklerde dişler köşeli , besbelli , bayanlarda ise yuvarlak formlu , köşeler yumuşak geçişlidir.Kadınlarda öndeki iki diş biraz daha uzunken erkeklerde genelde birebir uzunlukta dizilirler yahut daha az farklıdırlar.

YAŞ

Daima çiğneme ile fonksiyon gören dişler yıllar içerisinde aşınmaya maruz kalırlar,diş uzunluklarının eşitlendiği görülür.Üst dudakta kırışıklıklar , gevşeme ortaya çıkar,alt dudak yerçekiminin tesiri ile aşağıya gerçek sarkar , üst dişler manzarada geri planda kalır alt dişler daha görünür hale gelirler.Yapılacak düzenlemeler bu aksilikleri gidererek daha genç ve estetik bir görünüm sağlamak maksatlıdır.

DUDAKLAR VE YÜZ SINIRLARI

Dudakların dişlerle ahengi , dudak köşelerinin simetrisi , formu , kalınlığı , gülüş estetiğinde göz önünde bulundurulan kriterlerdir.Gülüş anında alt dudak dayanıklısı üst dişleri takip etmeli , gülüş esnasında ortaya çıkan dudak ortası açıklığı ile diş uzunlukları uyumlu olmalıdır.

Yuvarlak yüz sınırlarına sahip bir bireye sert köşeli dişler uygulamak estetik durmayacaktır.Yüz çizgileri ve formları ile dişler dişler uyumlu olmalıdır. Göz bebeklerinden geçen çizgi ile diş düzeyleri paralel seyretmelidir.Burun kanatlarından inen dikmelerde köpek dişleri yer almalıdır.

DİŞ ETLERİ

Gülüş esnasında ortaya çıkan diş eti ölçüsü estetiği değerli biçimde etkilemektedir , fazla ölçüde görünen diş eti , görünümü , cazipliği bozacaktır, diş etinin hiç görünmemesi  yapay bir gülüş ortaya çıkartacaktır. Diş eti düzeyi gülüş esnasında dudak çizgisine paralel seyretmelidir.Diş etinin diş ortalarını doldurma ölçüsü , diş etlerinin çekilme ölçüleri da göz önünde bulundurulmalıdır.