Yargıtay’dan çalışan anneler için emsal karar

55

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca bayan işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, bayan işçinin hamileliği nedeniyle iş akdini fesheden işverenin ayrımcılık tazminatı ödemesine hükmetti

Bir şirkette nitelik müdürlüğüne bağlı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan bayan, gebe olduğu sebebi öne sürülerek işten kovuldu. 4. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan çalışan, mesai arkadaşları ile ahenkli olmaması, haberleşme sorunları yaşaması, yöneticisi ile hürmet çerçevesine uymayan konuşmalar yapması ve görevlerini tamamlamaması şeklinde aslı astarı olmayan gerekçelerle işten çıkarıldığını belirtti.

Anne talibi işçi, reel sebebin gebelik bulunduğunu söyleyerek, adil davranma ilkesine aykırılık nedeniyle ayrımcılık tazminatı ile fazla mesai tutarı alacaklarının tahsilini istek etti. İşveren ise, hamilelik nedeniyle işten çıkarıldığı iddiasının doğru olmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

Mahkeme, davacının fazla mesai yapıldığı iddiasını ispatladığına, hizmet akdinin gerçekte davacının gebe olması nedeniyle fena niyetli olarak feshedildiği iddiasını ise davacının kanıtlama etmesi gerektiğine hükmetti. Şahitlerin iddiayı doğrular halde beyanda bulunmakla beraber, mevzu ile alakalı bilgilerinin davacıdan duyuma dayalı olduğu, bunun haricinde iddianın ispatlandığını kabule kafi herhangi bir kanıt bulunmadığı nedeniyle davacının eşitlik ilkesine aykırı davranmış olduğu ve akdin fena niyetle feshedildiği iddiasına saygınlık edilmediğine dikkat çekildi. Sonucu davacı vekili temyiz etti.

EMSAL KARAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Adil davranma ilkesinin tüm hukuk alanında geçerli olduğuna dikkat çekilen kararda, “İşverenin tefrik yapma yasağı, işçiler içinde hazzı halde tefrik yapılmasını yasaklamaktadır. Aynı zamanda eşit davranma borcu, bütün işçilerin hiç bir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini gerektirmeyip, eşit durumdaki işçilerin değişik işleme doğal olarak tutulmasını önlemeyi gaye edinmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu sistematiğinde, eşit davranma borcu, işverenin genel olarak borçları içinde yerini almıştır. İşverence, işçiler içinde değişik uygulamaya gidilmesi yönünden objektif nedenlerin varlığı halinde eşit muamele borcuna aykırılıktan laf edilemez. Eşit davranma borcuna aykırılığı kanıtlama yükü işçide olmakla beraber, işçi ihlalin varlığını kuvvetli halde yayınlayan bir kanıt ileri sürdüğünde aksi işveren tarafınca ispatlanmalıdır” denildi.

Dava dilekçesinde davacının işten haksız olarak çıkarıldığının vurgulandığı Yargıtay sonucunda şu ifadelere işaret edildi:

“Dosya içinde ne olduğu ve mail yazışmalarına bakılırsa, davacı işçinin iş yerinde olumsuzluklara yol açan bir çalışmasının bulunmadığı, aksine icra ettiği çalışmaların yöneticisi tarafınca takdir edilmiş olduğu, davacının hastane yazısı ile hamileliğini davalı işverenliğe bildirdiği anlaşılmaktadır. Arkasından davacının yöneticisi tarafınca iş yeri insan kaynakları müdürlüğüne yazılan yazıda, davacıdan verim alınamadığı sebebi öne sürülerek kendisiyle çalışmak istenmediğinin bildirildiği, bunun üstüne işverence iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Dosyadaki mevcut kanıt durumuna bakılırsa davacının hamileliği sebebiyle ayrımcılık yapılarak iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakta olup, ayrımcılık tazminatının koşulları oluşmuştur. Davalı işveren ise 4857 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin son fıkrasına bakılırsa bir ihlalin mevcut olmadığını kanıtlayamamıştır. Mahkemece davacının emek verme süresi de dikkate alınarak, anlan yasanın 5. maddesi kapsamında ayrımcılık tazminatına hükmedilmesi gerekirken tazminat talebinin reddine karar verilmesi hatalıdır. Mahkeme kararının oy donanması ile bozulmasına hükmedilmiştir.”

Content retrieved from: https://www.haber3.com/kadin/bebek/yargitaydan-calisan-anneler-icin-emsal-karar-haberi-5034976.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz